Protecția datelor cu caracter personal

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER  PERSONAL

FERMA CERNAT S.R.L., având sediul social in Cernat, nr. 654, județul Covasna, înregistrata la Registrul Comerțului J14/112/2012, având CUI RO30081139, in continuare FERMA CERNAT

 

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către FERMA CERNAT numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

 

Termeni in înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

 • „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 • „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Datele dumneavoastră de identificare respectiv: numele, prenumele si adresa de email
 • Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastra de internet colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.

 

CUM COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

 • Momentul in care completati formularul de contact aflata pe pagina de contact

 

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte;
 • Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale sau conventionale a operatorului FERMA CERNAT;
 • Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra, inclusive pentru promovarea produselor FERMA CERNAT, in vederea incheierii de catre dumneavoastra a unui contract cu FERMA CERNAT;
 • Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;

 

In cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face daca, pe langa un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi intrunite si una dintre urmatoarele conditii specifice de prelucrare:

 • A fost obtinut consimtimantul persoanei vizate;
 • Avem o obligație legala de prelucrare a acestor categorii de date;
 • Prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

MODUL DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

FERMA CERNAT  va putea prelucra datele dumneavoastra personale prin mijloace manuale (pastrarea de copii fizice dupa contractele semnate de dumneavoastra, dupa actele dumneavoastra de identitate etc.) si automatizate (inclusiv prin servicii de comunicatii electronice).

 

IN CE SCOPURI VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Putem folosi datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri („Scopuri Permise”):

 • Gestionarea si administrarea relatiei contractuale cu dumneavoastra, fie ea o relatie contractuala existenta sau potentiala;
 • Analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra si a produselor si serviciilor pe care dorim sa vi le oferim;
 • Gestionarea utilizarii sistemelor IT utilizate de FERMA CERNAT (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicatii utilizate), inclusiv prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, a fraudelor sau a altor activitati neautorizate sau malitioase;
 • In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.

 

De asemenea, va putem transmite diverse comunicari prin canalele pe care le-ati aprobat pentru a va tine la curent si a va transmite informatii cu privire la produsele FERMA CERNAT.

 

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere adresata noua, sau daca luati cunostinta de faptul ca deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne contactați prin e-mail la: info@fermacernat.ro

 

Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

 

DEZVALUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRA

Putem dezvalui datele dvs. cu caracter personal catre: banca/banci, catre entitati in contextul furnizarii serviciilor de transport si curierat etc.

 

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

Putem sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal in state ce fac parte din Spațiul Economic European sau in state care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, daca acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform Scopurilor Permise descrise mai sus.

 

In situații excepționale, daca este necesar pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in state terte care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie.

 

Ne vom asigura ca aceste transferuri internationale sunt efectuate sub rezerva unor masuri de protectie adecvate (cum ar fi, in baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) asa cum se impune prin Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispozitii legale aplicabile.

 

CAT TIMP PASTRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

FERMA CERNAT implementeaza masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

 

Vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si (i) nu mai exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea in continuare de catre FERMA CERNAT (inclusiv obligația legala a FERMA CERNAT de a continua sa stocheze datele respective).

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem;
 • Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimatamant;
 • Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiti o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastra sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de dumneavoastra;
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care varetrageti consimtamantul, FERMA CERNAT  nu va mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.
 • Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele detalii de contact:
 • E-mail: info@fermacernat.ro

 

In ceea ce priveste comunicarile de marketing primite de la noi, puteti, de asemenea, sa va retrageti consimtamantul in orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecarui mesaj primit prin e-mail de la noi sau printr-o cerere scrisa la adresa de email info@fermacernat.ro

 

Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie a unui document identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

 

Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege.